Четвъртък, 25 Февруари 2021
 • Арена Радио
 • Новини
 • Новини
 • Програмата
  Online radio Arena
  Изтегли Winamp


 • Главно меню
 • Онлайн TV (Начало)
  За нас
  Нашите продукти
  Контакти
  Да правим филм в Русе
  Арт
  Реклама
  Връзки
  Приятели

  всички новини  »
  Изпрати своята новина  »
  RSS новини
  25.01.2021  » Играем на търг в Белене за ползване на станция за измерване чистотата на въздуха

  Община Русе да играе в обявения от Община Белене публичен търг с тайно наддаване за ползване на Автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух, със съпътстващо хардуерно и софтуерно оборудване.


  Това предлага кметът Пенчо Милков на следващата сесия на Общинския съвет. Началната тръжна цена е определена на 1241,67 лева на месец без ДДС или 1490 лева на месец с ДДС. Правото на възмездно ползване ще е две години. Офертите се подават до 16.30 на 18 февруари 2021 г., търгът ще се проведе на 19 февруари 2021 година.              

  Автоматичната станция е въведена в първоначална експлоатация през м. февруари 2015 г., в изпълнение на проект, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.

  Станцията е оборудвана с автоматична газанализаторна апаратура и за измерване на всички основни замърсители на въздуха: азотни оксиди, серен двуокис, въглероден оксид, озон и ФПЧ10, както и анализатори за измерване на специфични замърсители: бензен (анализатор сензорен тип за индикативни измервания, нереферентен метод) и анализатор за метанови и неметанови въглеводороди Thermo Scientific, модел 55i, с метод на измерване пламъчна йонизация (FID), в съответствие с приложимите норми.

  В допълнение, станцията е оборудвана с гама-сонда за определяне на радиационния гама-фон и метеорологична станция за измерване на температура и влажност на въздуха, посока и скорост на вятъра, атмосферно налягане, слънчева радиация и количество валежи.

  За да мери органични съединения от производствените площадки в промишлените зони, освен съществуващият анализатор за метанови и неметанови въглеводороди, ще бъде необходимо автоматичната станция да бъде дооборудвана.

  Община Русе е изпратила писмо, изх. № 04-04-2/04.01.2021 г. до МОСВ, ИАОС и РИОСВ за становище за необходимите анализатори, с които да се дооборудва автоматичната станция.

  АРЕНА

   

  «  Обратно към новините • АНКЕТА
 • НА АРЕНАТА • всички интервюта  »