Вторник, 22 Септември 2020
 • Арена Радио
 • Новини
 • Новини
 • Програмата
  Online radio Arena
  Изтегли Winamp


 • Главно меню
 • Онлайн TV (Начало)
  За нас
  Нашите продукти
  Контакти
  Да правим филм в Русе
  Арт
  Реклама
  Връзки
  Приятели

  всички новини  »
  Изпрати своята новина  »
  RSS новини
  12.12.2019  » Пенчо Милков: Битовото отопление замърсява с ФПЧ


  Във връзка с установеното превишаване на нормите за концентрация на фини прахови частици (ФПЧ10) в Русе, кметът Пенчо Милков обяснява причината за замърсяването на атмосферния въздух в специално обръщение, изпратено до медиите.

  В него се казва:

  През отоплителния сезон основен замърсител на въздуха са източниците на битово отопление, които самостоятелно могат да доведат до превишаване на средните денонощни норми от 50 μg/m3. При най-студено време битовото отопление би могло да доведе до приземни концентрации, превишаващи петкратно нормата на фини прахови частици.

  Община Русе създаде система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, която комуникира със сървърите на Министерството на околната среда и водите и показва в реално време данните от измервателната станция на територията на града.

  Актуалната информация за въздуха постъпва веднага в националната база данни в Изпълнителната агенция по околна среда, както и на интернет сайта на Община Русе.

  Данните се изнасят и на електронните информационни табла, разположени пред сградата на Община Русе на площад „Свобода“ №6 и пред Дирекция „Местни данъци и такси“ на ул. „Котовск“ №1.

  Във връзка с проблема с битовото отопление с твърди горива и дърва Община Русе е партньор по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз.

  В период на изпълнение са следните дейности:

  В Община Русе функционира Местен информационен център, създаден за целите на проекта. Той работи в сградата на общината на адрес ул. „Олимпи Панов“ №6, ет. 4, стая 3, тел. за връзка 082/ 506 793.

   В началото на 2020 г. ще бъдат монтирани нови 2 автоматични станции за едновременно измерване на ФПЧ10,  ФПЧ2,5 и метеорологични параметри с предаване на данни в реално време на територията на община Русе. Станциите са с възможност за присъединяване към Националната система за  мониторинг на околната среда (НСМОС) – атмосферен въздух.

  След анализ на социологическите проучвания са обявени публично районите, в които ще се подменят отоплителни уреди. Тук може да се запознаете с проекта и всички критерии и документи, необходими за кандидатстването.

  До края на месец януари ще бъде обявена покана за кандидатстване за пилотните 80 отоплителни уреди за домакинствата. Ще се подменят отоплителните уреди на още 1388 домакинства.

  Във връзка с редовните сигнали за миризми от Източна промишлена зона, кметът заявява, че е изискал от контролния орган по отношение на промишленото замърсяване – РИОСВ Русе , наличната информация за извършените от тях дейности съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовата нормативна база.                                                                                            

  От тази седмица са публични  данните от пункт за собствен непрекъснат мониторинг на КАВ, разположен на територията на площадката на „Монтюпе“ ЕООД на следния адрес.

  Пенчо Милков призовава всички граждани активно да подават сигнали за изгаряне на нерегламентирани горива. Община Русе ще извършва проверки в посочените от Вас имоти, ще систематизира и обобщава сигналите и предприетите действия и резултати. Пълната информация ще бъде предоставяна ежемесечно на интернет страницата на Община Русе.

  АРЕНА

  «  Обратно към новините • АНКЕТА
 • НА АРЕНАТА • всички интервюта  »