Неделя, 1 Октомври 2023
 • Арена Радио
 • Новини
 • НА АРЕНАТА
 • Програмата
  Online radio Arena
  Изтегли Winamp


 • Главно меню
 • Онлайн TV (Начало)
  За нас
  Нашите продукти
  Контакти
  Да правим филм в Русе
  Арт
  Реклама
  Връзки
  Приятели

  всички новини  »
  Изпрати своята новина  »
  RSS новини
  17.08.2022  » БЮРО ПО ТРУДА - РАБОТНИ МЕСТА

  Обявени свободни работни места в област Русе
  към 18 август 2022 г.


  Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/


  1 помощник - възпитател , средно обр., проф. квалификация "помощник - възпитател", раб. място е за гр. Мартен

  1 чистач/хигиенист за детска градина, средно обр., раб. място е за гр. Мартен

  1 чистач/ хигиенист - почасово, средно/основно обр., работното място е за гр. Габрово

  1 учител по английски език в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността, комп.умения

  1 учител - методик, висше обр./ инж. дизайн/, комп. умения, учителска правоспособност

  1 помощник на учителя, средно обр., проф. квалификация

  3 соц. асистенти, 1 санитар и 1 хигиенист в соц. услуга, средно/основно/начално обр.

  3 мед. сестри в соц. услуга, висше обр. по специалността

  1 главен готвач в соц. услуга, средно обр., проф. квалификация

  1 общ работник в учебно заведение, средно обр.

  1 библиотекар, висше обр. по специалността /курс/, комп. умения, работното място е за с.Щръклево

  1 учител детска градина, висше обр. по специалността / ПУП /, комп. умения, мин. 5 години опит

  15 машинни оператори за разкрой, кантиране, пробиване на мебели, средно техн. обр.

  10 помощник-оператори на машини за кантиране, разкрой, пробиване на мебели, средно /основно техн. обр.

  5 опаковачи на мебели, средно техн. обр

  2 работници поддръжка на предприятие / шлосер-монтьор/ , средно техн. обр.

  2 инженери, производство с насоченост електроника за поддръжка на машини в мебелно производство, висше техн. обр., комп. умения, владеене на английски или немски езици на работно ниво, шоф. кат. В

  4 складови работници в мебелно производство, средно техн. обр., правосп. за управление на мотокар

  1 експедитор стоки в мебелно производство, висше/ средно обр., комп. умения, опит е предимство

  5 работници на линия за производство на електрозаварени тръби, средно /основно обр.

  1 чистач/ хигиенист, производствени помещения в шевна промишленост, средно /основно обр.

  1 старши учител по английски в гимназиален етап на обучение, висше обр.по специалността, комп. умения

  1 корабен агент, средно обр., комп. умения, владеене на английски език /румънски език е предимство/, шоф. кат. В

  1 майстор, производство на тестени изделия, средно обр.

  1 работник, кухня, средно /основно обр.

  1 продавач, закуски и напитки, средно обр.

  1 учител, детска градина, висше обр. по специалността / ПУП/

  1 строителен техник, средно спец. обр., опитът е предимство

  1 чистач/хигиенист, промишлено помещение, средно /основно обр.

  1 маш. оператор, мелене на пластмаса, средно/основно обр.

  1 учител, детска градина, висше обр. по специалността / ПУП, ПНУП/, комп. умения

  2 шлосери механична обработка на инструменти и машини, средно техн. обр., опит

  2 контрольори, качество входящ и краен контрол, средно техн.обр., комп.умения / ms office, AutoCad, 3D софтуер, владеене на английски език на работно ниво, опит

  3 шлосери-корпусници, средно техн.обр., опит

  2 шмиргелисти, почистване на изделия, средно техн.обр.

  1 организатор производство на камини, висше /средно техн.обр., комп.умения / ms office, AutoCad, SolidWorks /, опит

  1 организатор производство стоманени конструкции , висше /средно техн. обр., комп. умения / ms office, AutoCad, SolidWorks /, опит

  3 заварчици полуавтоматично СО2 , средно техн. обр., правосп. за заваряване, опит

  2 фрезисти, средно техн. обр., опит

  1 общ работник, промишлеността в производство на цистерни от метал, средно техн. обр.

  1 чистач/ хигиенист в производство на цистерни от метал,средно обр. / възможност за работа и на 4 часа /

  1 шлосер в производство на цистерни от метал, средно техн. обр.

  1 заварчик ВИГ, МАГ на апарати и съдове от хром , средно техн. обр.

  90 машинни оператори в новоразкрито производство на автомобилни части, средно/основно обр.

  7 обслужващи магазин, 3 касиери и 1 хигиенист в търговска верига за хранителни стоки, средно обр.

  1 младши специалист ПМС 66 , средно обр.

  1 служител, информация в строителен хипермаркет, средно техн. обр., комп. умения, основни познания на румънски или английски език е предмиство, мин. 1 г. професионален опит

  3 продавач-консултанти в строителен хипермаркет, средно техн. обр.

  2 брокери, недвижими имоти, средно обр., шоф. кат. В е желателно

  1 счетоводител, оперативен , висше /средно икономическо обр., комп. умения , проф. опит - 1 год.

  1 учител по музика, висше обр. по специалността

  1 помощник на учителя в детска градина , средно обр., комп. умения

  1 учител по професионална подготовка, теория, висше обр. /ДВГ, АТ/, комп. умения, учителска правоспособност - инструктор, шоф. кат. В

  1 учител по професионална подготовка, практика, висше обр. /ДВГ, АТ/ , комп. умения, учителска правоспособност, шоф. кат. В

  2 опаковчици на готови мебелни модули, средно /висше обр.

  5 монтажници на електронни компоненти и 5 работници за тест на печатни платки, средно обр., комп. грамотност

  1 учител, детска градина, висше обр. /НУП, Социална педагогика /, комп. умения, владеене на английски език / писмено и говоримо/

  1 инженер-технолог, висше обр. - Електроника, Компютърни системи, Телекомуникации, английски/немски ез., отлични комп. умения - MS Office, CAD-CAM, Eagle, OrCAD/Altium Designer, шоф. кат. В, опитът на подобна позиция е предимство

  2 продавач-консултанти в магазин за здравословна храна, средно обр.

  2 маш. оператори в производство на изделия от бетон, средно обр., комп. грамотност

  1 учител по англ. език V – VII клас, висше обр. по специалността

  2 чистачи/хигиенисти за верига магазини, средно/основно обр.

  1 обслужващ , магазин от верига магазини за хранителни стоки, средно обр.

  1 продавач-консултант в магазин за строителни материали, средно техн. обр., опит

  1 касиер в магазин за строителни материали, средно обр., опит

  5 продавач-консултанти за верига магазини за дрехи, средно обр., опит

  10 апаратчици, хим. производство, средно/средно спец.обр., опит в произв. предприятие е предимство

  1 старши техник КИП и А, висше обр.- автоматизация на производство, 3г. стаж

  2 техници, автоматизация - висше обр. -автоматизация на производство, опит в произв. предприятие е предимство

  2 склададжии в хим. производство, средно обр., свидетелство за управление на мотокар и опит в складовото стопанство са предимство

  5 общи работници в хим. производство, средно обр.

  3 шлосери-тенекеджии, средно спец. обр., опит в произв. предприятие

  2 учители в група ЦОУД от I- IV клас, висше обр. по специалността, комп. умения

  1 учител по химия и физика 580 часа /непълен норматив/ в прогимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността, комп. умения

  1 учител по математика, физика и астрономия в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността, комп. умения

  1 учител по български език и английски език в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността, владеене писмено и говоримо на английски език, комп. умения

  1 учител по руски език и български език и литература, висше обр. по специалността, владеене писмено и говоримо на руски език, комп. умения

  1 ръководител, компютърен кабинет, висше обр. /Информатика, комп. науки, Математика и информатика/

  1 технически изпълнител, средно обр., комп. умения, мястото е подходящо и за пенсионери

  2 мехатроници, средно техн.обр., комп. умения, опит на подобна позиция е предимство

  1 технически изпълнител - библиотекар, висше/средно обр.- администрация и управление, комп. умения

  1 инкасатор, плащания, средно иконом. обр., комп. умения

  10 ел. техници и помощник ел.техници, поддръжка на сгради, средно спец./средно обр., опит, кат.В е предимство, командировки в Германия и Турция

  5 шпакловчици, средно/основно обр., опит, кат.В е предимство, командировки в Германия и Турция

  1 касиер в офис, средно обр., основни комп.умения

  3 шофьори на самосвал, средно обр., кат.С

  1 учител по музика в училище, висше обр.по специалността

  1 образователен медиатор, висше/средно обр., комп. умения

  1 строителен електротехник и 1 водопроводчик, средно спец. обр., 5г. стаж

  1 младши специалист-техник, земеделие, средно спец. обр.

  1 учител по английски език непълен норматив 432 часа, висше обр. по специалността, комп. умения

  1 учител по руски език 278 часа –лектор, висше обр. по специалността, комп. умения

  2 шофьори, снабдител –доставчици в склад на едро с напитки, средно обр., кат. В

  2 водачи, електрокар /газокар/ в склад на едро с напитки, средно обр., правосп. за управление на електрокар

  8 водопроводчици, външни мрежи и съоръжения, средно обр., правоспособност за заваряване на тръби, кат. В, опит задължителен

  6 монтажници за улични /градски/ водопроводи, средно обр., кат. В

  3 шофьори на самосвал , /воден цикъл/ средно обр., кат. С

  10 общи работници, строителство /воден цикъл/ , средно/основно обр.

  1 ветеринарен лекар/ветеринарен техник, висще/средно обр. по специалността

  3 касиери в магазин за играчки и домашни потреби на 4 часа, средно обр.

  5 обслужващи в магазин за играчки и домашни потреби, средно обр.

  1 учител по БЕЛ, висше обр. по специалността, комп. умения, 5г. стаж

  1 учител по изобр. изк-во, висше обр. по специалността, комп. умения, 3г. стаж

  1 учител по немски език, висше обр. по специалността, комп. умения, 5г. стаж

  1 училищен психолог, висше обр. по специалността, комп. умени, мин. стаж 3 години

  2 техн.изпълнители, стоков контрол, средно/висше обр., основни комп.познания, шоф. кн.кат. В

  1 продавач в павилион за цветя, средно обр.

  1 рехабилитатор в болнично заведение, висше обр.по специалността

  1 камериерка и 1 перач в хотел, средно/основно обр.

  5 оператори на ПСМ, средно обр., св-во за упр-ние на ПСМ, раб.места са по стр.обекти в България и Европа

  5 техници на ел.системи, средно спец.обр., опит, раб.места са по стр.обекти в България и Европа

  5 работници, строителството, без изискване за обр., раб.места са по стр.обекти в България и Европа

  1 работник, поддръжка сгради в училище, средно/висше обр. - електротехника/ВиК/дърводелство, шоф.кн. кат.В/С, 5г стаж

  1 учител по учебна и производствена практика - дървообработване, висше обр. по специалността, комп. умения

  1 учител по професионална подготовка - теория, висше обр. /ДВГ, АТ, ПТТ/, учителска правосп., правосп. за управление на МПС, кат. В – инструктор

  6 зареждачи в производство на ел. инсталационни изделия, средно обр.

  2 експедитори, стоки и товари, средно обр., св-во за упр. на мотокар

  1 охранител в магазин за техника, средно обр.

  1 кинезитерапевт , висше обр. по специалността

  3 учители на деца с умствена изостаналост, висше обр. /Специална педагогика/

  5 машинни оператори на метлообработващи машини /стругари/ и 5 комплектовчици, средно/основно обр.

  1 електрончик, средно/висше обр.- Електротехника/Електроника, комп. умения, стаж

  1 механик, поддр. на машинен парк, средно техн. обр., стаж

  1 технолог, висше техн. обр, англ. ез., комп. умения, работа с SOLIDWORKS, AutoCad, опит на сходна позиция е предимство

  2 монтажници на метални конструкции, средно/основно обр., опит, работа на високо

  2 бармани и 2 касиери в бензиностанция, средно обр.

  1 чистач /хигиенист за административна сграда, средно обр.

  1 продавач-консултант в магазин за дрехи и промишлени стоки, средно обр., работното място е в гр. Мартен

  2 шлосери-монтьори, средно обр.

  1 инженер, инвеститорски контрол, висше обр. - стр. инженер/ел. инженер, англ. език, комп. умения, AutoCAD, мин. 3г. стаж

  3 общи работници, средно обр.

  1 механик, пром. оборудване, средно техн. обр., опит в произв. предприятие е предимство

  1 кранист на мостови кран, средно обр., правоспособност за упр-ние на кран, опит

  1 кормчия, корабен, с квалификация механик , средно обр.

  10 работници, сглобяване на детайли за автомобилна пром., средно обр.

  1 камериерка в хотел на 4 часа, средно обр.

  3 маш. оператори в пр-во на картонени изделия, средно обр., шоф. кат. В, упр. на електрокар/ мотокар е предимство

  3 настройчици на машини в производство на филтри, средно техн. обр.

  3 машинни оператори – печат на опаковки в производство на филтри, средно техн. обр.

  3 водачи на мотокар в производство на филтри, средно техн. обр., правосп. за управление на мотокар

  3 началници смяна в производство на филтри, средно техн. обр.

  1 графичен дизайнер в производство на филтри, висше /средно обр. по специалността, владеене на английски език, комп. умения / Photoshop, Adobe Illustrator, ms office /, опит

  1 счетоводител /в производство на филтри/ с висше икономическо обр., комп. умения /счетоводни програми/ , владеене на английски език , мин. проф. опит 3 години

  1 боцман, палубен, средно обр.

  1 чистач /хигиенист за детска градина, средно обр.

  1 лаборант в производство на сокове и вода, висше обр. по специалността, владеене на английски или румънски език е предимство, работното място е в гр. Гюргево /Румъния/

  2 сервитьори за новооктриващ се турски ресторант, средно обр.

  2 комплектовачи в шевно пр-во, без изискване за обр.

  5 шофьори, международни превози, прави курсове до Полша, средно обр., шоф. кн.кат.СЕ, 3г. стаж

  3 акушерки, 3 мед. сестри и 3 лекари за болнично заведение, висше обр. по специалността

  2 санитари за болнично заведение, средно обр.

  1 санитар за болнична аптека, средно обр.

  4 зареждачи и 4 работници, плетачна машина в чорапно производство, средно/основно обр.

  2 капитани на кораб, вътрешни водни пътища, средно обр., правосп. за капитан вътрешни водни пътища, 5г. стаж

  1 общ работник в чорапно производство, средно/основно обр., свидетелство за упр. на мотокар

  4 сортировачи в чорапно производство, средно/основно/начално обр.

  1 оператор на вендинг машини, средно обр., шоф. кат. В

  1 старши учител по билогия и химия, висше обр. по специалността

  1 учител по комп. науки, висше обр. – Компютърни науки/Софтуерно инженерство/Програмиране, комп. умения - Visual Studio-C#, SQL server management Studio, Entity Framework, Web програмиране

  1 учител по учебна практика – „Компютърни системи”, висше обр.- Комп. системи и технологии

  2 общи работници за производство на стиропор, средно /основно обр., работното място е за гр. Ветово

  2 гледачи на животни в приют, средно/основно/ начално обр.

  4 машинни оператори, производство на безалкохолни напитки, основно обр., работното място е за гр. Гюргево/ Румъния/

  2 складови работници в производство на безалкохолни напитки, средно обр., правосп. за управление на мотокар, работното място е за гр. Гюргево /Румъния/

  1 организатор склад /спедитор/ в производство на безалкохолни напитки, средно обр., комп. умения /складова програма/, владеенето на румънски език на средно ниво е предимство, работното място е за гр. Гюргево / Румъния/

  1 старши учител по биология в гимназиален етап на обучение - 342 лекторски часа, висше обр. по специалността, комп. умения

  1 старши учител по професионална подготовка, практическо обучение - спец. ”Индустриално инженерство”, висше обр. по специалността, комп. умения

  1 старши учител по професионална подготовка, теоретично обучение – специалист ”Машинно инженерство”, висше обр. по специалността, комп. умения

  1 старши учител по професионална подготовка, теоретично обучение – специалност „Мениджмънт на качеството и метрология”, висше обр. по спец., комп. умения

  1 ресурсен учител, висше обр. /„Специална педагогика”/, комп. умения

  1 старши учител по ФИЗ в гимназиален етап 350 лекторски часа, висше обр. по специалността, комп. умения

  1 старши учител по математика в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността, комп. умения

  1 шофьор на катафалка, средно /основно обр., шоф. кат. В / С

  1 сладкар, средно /основно обр., опит

  1 пом. кухня в заведение за бързо хранене, основно обр.

  1 работник, товаро-разтоварна дейност, средно обр. /„Подкрепи една мечта”/

  2 шофьори на тежкотоварен автомобил, средно обр., шоф. кат. С+Е

  5 машинни оператори, изделия от бетон, средно/основно обр.

  5 монтажници на метални конструкции, средно/основно обр., правоспособност по заваряване,

  опит като заварчик

  8 заварчици на СО, средно/основно образование, правоспособност по заваряване

  2 кранисти на автокран до 12тона, средно/основно обр., правоспособност

  1 камериерка, средно обр.

  20 общи работници, за строителство на сгради, средно/основно/начално обр.

  10 гипсаджии/мазачи, средно/основно обр.

  10 зидари, средно/основно обр.

  10 служители, професионално почистване, средно обр., кат. В

  14 чистачи /хигиенисти за абонаментно почистване, средно обр.

  1 окачествител на облекла, средно обр., опит

  2 общи работници в производство на апарати, средно/основно обр.

  3 оверложисти и 3 шивачи на права машина, средно/основно обр., опит

  3 работници, обработка на месо, средно/основно обр., местата са за с. Г. Враново

  4 продавач-консултанти в магазин за месни продукти, средно обр.

  2 автомонтьори, средно техн. обр.

  3 санитари в болница, средно образование

  1 оператор, копчешиеща машина, средно/основно обр.

  4 общи работници в шевно производство, средно/основно обр.

  1 шофьор на товарен автомобил в шевно производство, средно обр., шоф. кат. С

  1 учител/ст. учител по БЕЛ, висше обр. по специалността, комп. умения

  1 учител/ст. учител по англ. език, висше обр. по специалността, комп. умения

  5 работници, строителството, средно/основно обр., опит/познания

  4 монтажници в производство на мебели, средно техн. обр. ,опит

  3 бояджии в производство на мебели, средно обр.

  4 заварчици, средно техн. обр., правосп. за заваряване

  4 контрольори, качество в производство на бойлери, висше техн. обр., комп. умения, опит в производство .

  2 сладкари, средно обр., опит

  1 чистач/ хигиенист в шевно производство, средно /основно обр.

  1 счетоводител, оперативен, средно иконом. обр., работното място е за с. Иваново

  1 монтьор на силови електрически кабели/надземни/, средно обр., правосп. за упражняване на професията, работното място е за с. Иваново

  2 електрозаварчици , средно техн. обр., правосп. за заваряване

  3 монтажници, метални конструкции , средно техн. обр.

  1 водач, електрокар, средно обр., правоспособност

  1 механик, пром. оборудване, средно обр., св-во за заваряване

  1 технолог, винарство, висше обр. по специалността

  1 техник - винар, средно обр.

  3 товарачи, асистент логистичен център, средно обр. , работното място е за гр. Варна

  3 товарачи, асистент логистичен център, средно обр., работното място е за гр. Бургас

  3 товарачи, асистент логистичен център, средно обр., работното място е за гр. Стара Загора

  4 шивачи на официални и булчински рокли, средно обр., опитът е предимство

  3 транжори, средно/основно обр. работното място е за с. Голямо Враново

  3 шофьори, лекотоварен автомобил, средно обр., шоф.кат.В или С, работното място е за с. Голямо Враново

  3 животновъди, средно/ основно/ начално обр., работното място е за с. Голямо Враново

  3 работници, обработка на вътрешности, средно /основно/ начално обр., работното място е за с. Голямо Враново

  6 миячи, превозни средства, средно/основно обр.

  1 техник В и К за гр. Сливен, средно обр. по специалността

  4 стругари, средно/ основно обр., опит

  1 машинен оператор, лазерно гравиране, средно техн. обр.

  1 работник на щанд за храна, средно/основно/начално обр.

  1 общ работник, временна заетост, основно обр.

  2 водачи на ССМ, основно обр., шоф. кат. ТкТ

  5 складови работници в мебелно производство, средно обр., св-во за управление на мотокар е предимство

  3 работници в производство на части за мебели, средно /основно обр.

  1 помощник - магазин за верига хранителни магазини, средно обр.

  1 чистач / хигиенист в административна сграда на 4 часа, / може и пенсионер /

  1 хигиенист, средно/основно обр., подх. за хора с трайно намалена работоспособност

  2 хигиенисти в шевно производство, основно обр.

  7 гладачи, ютия , средно обр.

  1 техник-механик в шевно производство, средно обр., опит

  3 кроячи в в шевно производство, средно обр., опит

  5 работници, сглобяване на детайли в производство на метални конструкции, средно обр., стаж

  35 маш. оператори, кроене, средно/основно обр., опит

  33 гладачи на преса в шевно производство, средно/основно обр.

  6 работници, спомагателни шивашки дейности, средно/основно обр., опит

  1 работник, плетачна машина, средно обр., начална комп. грамотност

  43 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.  - места по чл. 38 от ЗХУ:

  1 ст. специалист, висше обр., право, комп. умения, 10 г. стаж по специалността, мястото е по чл.38 /ЗХУ/

  1 инженер-конструктор, висше обр.- строителен/маш. инженер, английски/немски език, програми за проектиране - AutoCAD, SAP2000, Athena, Inventor, мястото е по чл.38/ЗХУ/

  2 маш. оператори, производство на мебели, средно обр., 3г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/

  2 маш. оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/

  1 работник- сортировач, без изискване за обр., мястото е по чл. 38 /ЗХУ/

  6 маш. оператори производство на части за автом. промишленост, средно/основно обр., местата са по чл. 38 /ЗХУ/

  3 технолози на облекла, висше обр. – Технология на шевното производствово, 5г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/

  1 транжор и 4 колачи на животни, средно обр., 5г. стаж, местата са по чл. 38 /ЗХУ/

  4 продавач - консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр., местата са по чл. 38 /ЗХУ/

  1 техниник-механик инструменти, средно обр., квал. група за електробезопасност, местата са по чл. 38 /ЗХУ/

  2 маш. инженери, висше обр. по специалността, англ. език, с-ми за проектиране – AutoCAD, SolidWorks, 3 г. стаж, местата са по чл. 38 /ЗХУ/

  1 инженер, индустриални машини и системи, висше инж. обр., комп. умения /AutoCad, SolidWorks, int.,ms office /, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ

  1 заварчик, средно техн. обр., правоспособност за заваряване мин. II-ра група, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ

  1 инженер – конструктор, висше обр., комп. умения /AutoCad, SAP2000, Athena, Inventor/ , владеене на английски или немски езици /ниво В2-С1/, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ

  5 експерти, клиентски център за куриерска фирма, висше обр., отлично владеене писмено и говоримо на поне един език /английски, румънски, гръцки език/, отлични комп. умения / ERP ,MS Office/, работното място е по чл. 38, ал.1 от ЗХУ

  2 административни сътрудници, клиентски център за куриерска фирма, средно обр., отлично владеене писмено и говоримо на поне един език /английски, румънски език/, отлични комп. умения / ERP ,Ms office/, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ

  1 треньор-шивач в шевно производство, средно обр., комп. умения, 2г. стаж, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ

  1 пазач, невъоръжена охрана, средно обр., 5г стаж, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ


  - места по мярка – наемане на безработни лица до 29-годишна възраст /чл. 36, ал. 1 от ЗНЗ/:


  2 акушерки, висше обр.по специалността, местата са по чл.36, ал.1 от ЗНЗ

  5 мед. сестри, висше обр. по специалността, местата са по чл.36, ал.1 от ЗНЗ

  3 рентгенови лаборанти, висше обр .по специалността, местата са по чл.36, ал.1 от ЗНЗ

  2 мед. лаборанти, висше обр.по специалността, местата са по чл.36, ал.1 от ЗНЗ  - места по мярка – наемане на безработни лица от работодатели – микропредприятия

  /чл. 50 от ЗНЗ/:

  1 мениджър проекти, висше обр., комп.умения, местата са по чл.50 от ЗНЗ


  Бюро по труда - Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/  1 електромонтьор,средно електротехн.образование /за гр.Бяла/

  1 електромонтьор,средно електротехн.образование /за гр.Две могили/

  4 шофьори, тежкотоварен автомобил, средно образование /за гр. Две могили/

  4 машинни оператори, шиене, основно образование / за с. Долна Студена/


  ** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

  «  Обратно към всички текстове


 • АНКЕТА
 • НА АРЕНАТА • всички интервюта  »