Петък, 14 Август 2020
 • Арена Радио
 • Новини
 • Новини
 • Програмата
  Online radio Arena
  Изтегли Winamp


 • Главно меню
 • Онлайн TV (Начало)
  За нас
  Нашите продукти
  Контакти
  Да правим филм в Русе
  Арт
  Реклама
  Връзки
  Приятели

  всички новини  »
  Изпрати своята новина  »
  RSS новини
  13.12.2019  » Дискусия в музея за маршрут в Еврорегион Русе-Гюргево


  В Регионален исторически музей – Русе се проведе дискусия за създаването на интегриран туристически маршрут по проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“, финансиран по Програма Интеррег Румъния-България 2014-2020 г. Идентично събитие се състоя вчера и в сградата на Община Гюргево, която е партньор по проекта.

  Участие в дискусиите взеха представители на туристически агенции, хотели, туристически дружества, туристическите информационни центрове в Русе и Гюргево, Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе, музейни експерти, представители на академичните среди, културни институции, НПО и др.   


  Събитията бяха открити от ръководителя на трансграничния проект и директор на Регионален исторически музей – Русе проф. Николай Ненов. Той подчерта значението на двата исторически монумента от двете страни на Дунава, които са обект на интервенции в рамките на проекта, и са в основата на разработвания маршрут - Пантеонът на възрожденците в Русе и Крепостта в Гюргево. Проф. Ненов говори за общата история на двата побратимени града и изрази надежда, че обсъжданията ще допринесат за постигане на обща визия за това, което ги обединява в сферата на туризма.


  Модератор на дискусиите бе Михаил Михов – експерт в областта на туризма и туристически водач. Той представи проучване, изготвено в рамките на проекта, за създаване на общ туристически маршрут в Еврорегион Русе-Гюргево на тема „Една река, две вдъхновяващи общности, една славна история“, в основата на който е споделеното културно наследство на двата града. В проучването са включени 22 обекта в региона, като на участниците бяха представени различни варианти за тематично групиране на забележителностите.

  Присъстващите имаха възможност да дадат своите предложения и коментари във въпросници, които ще бъдат отразени в окончателния вариант на маршрута, който ще бъде популяризиран чрез специално създадени промоционални материали – триезични карта и каталог. 

  Проектът се осъществява по Програма „INTERREG V-A Румъния-България“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Зелен регион“, Специфична цел 2.1 „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство“ и е с продължителност 36 месеца. Общата стойност е 1 426 760,12 евро (2 790 457, 44 лв.) Съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 1 212 746,09 евро (2 371 888,80 лв.) Предвидените средства за Община Русе са в размер на 928 182,18 евро (1 815 338, 71 лв.)

  АРЕНА

  «  Обратно към новините • АНКЕТА
 • НА АРЕНАТА • всички интервюта  »