Четвъртък, 13 Август 2020
 • Арена Радио
 • Новини
 • Новини
 • Програмата
  Online radio Arena
  Изтегли Winamp


 • Главно меню
 • Онлайн TV (Начало)
  За нас
  Нашите продукти
  Контакти
  Да правим филм в Русе
  Арт
  Реклама
  Връзки
  Приятели

  всички новини  »
  Изпрати своята новина  »
  RSS новини
  19.08.2019  » 9,4 млрд. евро е финансова рамка за периода 2021-2027

  Над 9,4 млрд. евро е многогодишната финансова рамка по осемте оперативни програми в България за следващия програмен период 2021 – 2027 г. Това стана ясно по време на информационна среща в офиса на Областния информационен център в Русе.

  На базата на задълбочен и реалистичен социално-икономически анализ през новите 7 години страната ни е  извела следните приоритети: наука и иновации за конкурентоспобност, образование и обучение за висококвалифицирана работна сила, подобряване на свързаността и цифровизация на икономиката, насърчаване на заетостта и социалното включване, намаляване на бедността и оползотворяване на местния потенциал.

  В допълнение политиката на правителството ще бъде насочена към преференциално третиране на проекти в изостаналите райони, действия, свързани с климата, със сигурност и миграция, обясни управителят на ОИЦ-Русе Камелия Махакян. 


  Новото през 2021 – 2027 г. ще бъдат инвестициите с териториално измерение, които са фокусирани върху местни и регионални проблеми и се дава по-голяма възможност за партньорство между различни заинтересовани страни – общини, бизнес, неправителствен сектор. С оглед адекватното им решаване ще се залага на интегрирани проекти, финансирани не само чрез програмата за регионално развитие, но и чрез другите програми.

  За целите на многофондовото финансиране всички оперативни програми, с изключение на програми за транспортна свързаност и храни, ще отделят за територииално развитие по 10 % от ресурса си. Обсъждат се 4  варианта на администриране на регионално ниво на този вид проекти. Най-реалистичният от тях предвижда функции по приоритизирането им, първоначалната им оценка и мониторинга върху изпълнението им да се възложи на Регионалните съвети на плановите райони.


  В презентацията си Камелия Махакян обърна внимание на промените във фокуса и  наименованията на някои от оперативните програми. Съществено е, че вместо програма „Добро управление“  ще има Оперативна програма за електронно управление”, което поставя силен акцент върху електронното правителство.

  Махакян подчерта, че към момента МЗХГ е възложило експертен анализ, който ще даде ясна картина за развитието на селските райони. Резултатите са важни от гледна точка на подготовката на следващия програмен период за селските райони и земеделците. Каквито и промени да настъпят в програмата за селските райони обаче, сигурно е, че средствата от Еврейския земеделски фонд за развитие на селските райони  (EЗФРСР) , както и през настоящия период, ще са най-много и стойносттта им ще е приблизително колкото  общия ресурс на всички останали оперативни програми.

   АРЕНА

  «  Обратно към новините • АНКЕТА
 • НА АРЕНАТА • всички интервюта  »