25.03.2020  » БЮРО ПО ТРУДА - РАБОТНИ МЕСТА

Обявени свободни работни места в област Русе
към 26 март  2020 г.Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

Други СРМ обявени в ДБТ

1 учител по български език и литература и професионална подготовка, висше обр. – БЕЛ и ресторантьорство, хотелиерство, туризъм
6 общи работници за разделно сортиране на отпадъци, без изискване за образование
10 обслужващи магазин в търговска верига, средно обр.
2 охранители автопатрул, шоф. кат. В /активен шофьор/
20 шофьори на товарен автомобил за международни превози /екипно управление/ , кат. СЕ, средно обр., ADR
1 технически сътрудник в шивашка промишленост, висше/средно обр., компютърни умения,  предимство за английски език и опит
2 бригадири в шивашка промишленост, средно обр., опитът е предимство
1 дърводелец/мебелист, средно техн. обр., за изработка на мебели по поръчка, опит, работното място е в с.Николово
2 автомонтьори, средно обр., средно техническо обр. е предимство, опит
5 лекари, висше обр.- медицина
5 медицински сестри, висше обр. по специалността
3 шлосери за производство на метални изделия, средно техническо обр., опит
3 заварчици  за производство на метални изделия,средно техническо обр., опит
5 електромеханици поддръжка машини в мебелно производство, средно техническо обр.
2 матричари в производство на части за автомобилна индустрия, висше/средно техническо обр.
3 автокранисти, средно обр., шоф.кат. С и правосп. за управление на автокран, опита е задължителен
4 електромонтьори, средно техн.обр.- електротехника, опита е задължителен
4 багеристи за управление на минибагер и колесен багер, шоф.кат. С, правосп. за управление и опит -задължителен
3 машинисти за автовишка, средно обр., шоф.кат. С, правосп. за управление и задължителен опит
1 шофьор-снабдител, кат. В
1 механик на земеделски машини,  шоф. кат. В/С, опит
2 книговезци, средно/основно обр.
1 магазинер в химическа промишленост, средно обр., опит
4 лаборанти в химическа промишленост, средно обр. – химия, опит 1г.
3 електротехници, средно обр. по специалността , опит 3г.
4 бункеристи в химическа промишленост, средно специално обр., правоспособност за управление на мотокар
6 апаратчици в химическа промишленост, средно/техническо обр.
8 работници производство в химическа промишленост, средно специално обр.
3 складови работници в химическа промишленост, средно специално обр.
1 експерт потребители и пазари, химическа промишленост, висше обр. право или инженерна насоченост, отличен английски език, компютърни умения CRM
4 оператори склад в химическа промишленост, средно специално обр, за гр. София
1 оператор въвеждане данни, химическа промишленост, средно специално обр., отличен английски език, за гр. София
1 търговски представител, химическа промишленост, висше/средно обр. с икономическа или техническа насоченост, опит, за гр. Пловдив
5 работници в производство на мебели за баня, без изискване за образование
4 касиер – продавачи в търговска верига, средно обр.
2 хигиенисти в търговска верига, средно/основно обр.
5 шлосери – монтажници в производство на метални конструкции и дограми, средно обр., немски/английски език – предимство, шоф кат В/ВЕ, опит 3 г.
2 продавач – консултанти хранителен магазин, средно обр.
1 пълнач /машинно/ в производство на бои и лакове, средно/основно обр.
3 охранители НВО, средно обр.
1 работник производство сладкарски изделия, средно/основно обр.
2 медицински сестри в социално заведение, висше/колеж по специалността
1 помощник- готвач, в социално заведение, средно/квалификация
2 багеристи, средно обр., правосп. за управление, работното място е за с.Юделник
1 механизатор на ССТ, средно /основно обр., работното място е в с.Кошов
2 строителни работници средно/основно обр., опит
1 хигиенист в интериорно производство на принадлежности за автомобили, средно обр.
1 експерт осигуряване качество в интериорно производство на принадлежности за автомобили, висше обр., английски език- писмено и говоримо, опит
1 майстор-сладкар, средно обр., мин.опит по специалността 3 год.
1 чистач/хигиенист в почистваща фирма, средно обр.
3 монтажници на метални конструкции, средно техн.обр., опит по специалността, работното място е за гр.Мартен и обекти в региона
1 чистач/хигиенист за производство на чорапи, средно/ основно обр.
12 апаратчици химически процеси, средно обр.
12 обслужващи магазин за търговска верига, средно обр., опита е предимство
1 началник смяна в химическо производство, средно/висше обр.- химия, минимален опит
15 заварчици на СО/Аргон, средно обр., правоспособност, за гр. Казанлък
10 оператори за поточна линия -поцинковане и хромиране на метали, средно обр., средно техническо обр. е  предимство
3 работници на трошачно -  миячна сортировачна инсталация, средно обр.
20 работници сглобяване на детайли в автомобилна индустрия, средно техническо обр.
2 лаборанти в хим. промишленост, висше/средно обр. /в област химия/, опит
2 общи работници в  химическата промишленост, средно обр.
5 апаратчици в химическата промишленост, средно обр., средно техническо обр. е предимство
5 шофьори снабдители на напитки, средно обр., шоф. кат В/С
3 заварчици-монтажници в изграждане на силози, средно обр., техническа грамотност за съответната дейност
3 шофьори разносна търговия, бързооборотни стоки, средно обр., шоф. кат В или С
4 складови работници, бързооборотни стоки, средно обр.
1 работник подови облицовки и настилки, средно/основно обр., опит
1 специалист офериране и отчитане, в производство на фасади, висше обр.е строителен инженер, английски / немски език, компютърни умения, опит – мин. 3год.
4 техник-механици, кроялни и шевни машини, в интериорно производство на принадлежности за автомобили, средно техническо обр., английски език е предимство, опит на сходна позиция
1 работник за кариера подземен добив, средно/основно обр., работното място е в с.Басарбово
1 машинен оператор за обработка на камъни, средно/основно обр., работното място е в с.Басарбово
1 пълнач, средно/основно обр., работното място е в с.Басарбово
1 шлосер-матричар за производство, средно техн.обр., мин. 2 год. опит
10 санитари в болнично заведение, средно/основно обр
1 продавач на закуски,средно обр
2 фризьори, средно обр., професионална квалификация
20 служители запитвания, висше/средно обр, много добър немски език
6 работници в цех за производство на алуминиева и ПВЦ дограма, средно техн.обр., шоф.кат В, мин.опит- 2 години
6 монтажници на алуминиева и ПВЦ дограма на вентелируеми фасади, средно техн.обр., шоф.кат В, мин.опит- 2 години
1 готвач в дом за възрастни хора, средно обр., опита е предимство
4 медицински сестри в дом за възрастни хора, висше обр. по специалността, опита е предмиство
2 социални асистенти в  дом за възрастни хора, средно обр., опита е предимство
2 продавач-консултанти и 2 асистент-продавачи в търговия с железария, средно обр.
10 зареждачи в цех за производство на мокри кърпи, средно/основно обр.
15 машинни оператори в цех за производство на клечки за уши, средно/основно обр.
15 машинни оператори, тъкане, средно /основно обр.
3 работници озеленяване, средно обр., квалификация за работа с моторна коса, шоф.кат.В
1 технолог облекло, средно обр., английски език – предимство, опит 3г.
2 окачествители продукти в шивашка промишленост, средно обр., опит
6 кроячи в шивашка промишленост, средно обр., опит
8 работници спомагателни шивашки дейности, средно/основно обр.
46 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.
3 шивачи в производство на плетива, средно/основно обр.
111  шивачи на облекла, средно/основно обр., за някои от местата се предлага и обучение
1 организатор логистика на продажби, висше обр. – икономика на търговията, отлични испански и арабски език, компютърни умения, работа с ERP системи, 1г. стаж по специалността, по чл. 38 от ЗХУ
1 организатор логистика на продажби, висше обр. – икономика на търговията, отлични испански и румънски  език, компютърни умения, работа с ERP системи, 1г. стаж по специалността, по чл. 38 от ЗХУ
1 организатор логистика на продажби, висше обр. – икономика на търговията, отлични испански и френски език, компютърни умения, работа с ERP системи, 1г. стаж по специалността, по чл. 38 от ЗХУ
1 промишлен дизайнер, висше обр. по специалността, отлични испански и аанглийски език, Photo Shop, Corel Draw и интернет приложения, по чл. 38 от ЗХУ
1 касиер в хипермаркет - стоки за дома, средно обр., с възможност за работа на 4, 6 и 8 часа, чл.38 от ЗХУ
10 машинни оператори в автомобилна промишленост, средно/основно обр., чл.38 ЗХУ
4 технолози в  шевно производство, средно обр., англ.език, комп.умения, 3г проф.стаж, по чл. 38 от ЗХУ
1 общ работник в склад, средно обр., работа на 4 часа, по чл. 38 от ЗХУ
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

2 организатори маркетинг, средно/висше обр.- маркетинг
3 програмисти за база данни, висше обр.- софтуерно ориентирана специалност
1 техник на компютърни системи, средно специално обр.
2 експерти маркетинг, висше икономическо обр.
1 експерт  обществени поръчки, висше обр.- икономика, право
1 преподавател/инструктор на водачи на МПС,  висше обр.- клас специалист преподавател по управление на МПС за гр. София


- За обучение по време на работа

1 технически секретар, компютърна грамотност, чужд език
1 шофьор/ куриер, шофьорска книжка кат. В
1 технически сътрудник, за гр.София
3 сервитьори


Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 гл.специалист, средно обр.- строителен техник / за гр.Борово/
1 учител по англ.език, висше образование  /за с.П.Косово/


Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.
«  Обратно към всички текстове